Veckans Nyheter

Vad ingår i en prenumeration?

Varje Veckans Nyheter består av fyra till sex A4-sidor som utkommer under vårterminen 2024 med 20 nummer.

Version A
Innehåller 8 frågor som är anpassade för yngre elever, och därför inte är så krävande.

Version B
10 frågor som kräver mer och som främst riktar sig till äldre elever.

Bakgrundsmaterial
En sida med kommentarer till frågorna. Fungerar som en trygghet för läraren och underlättar vidare diskussioner i klassen.

Extrauppgift
Blandade övningar. Oftast i samhällskunskap men även i historia, geografi och religion.


Det är fri kopieringsrätt för hela skolan.


Hur levereras Veckans Nyheter?

Det finns två olika typer av abonnemang.

Webbabonnemang
Distribution via webben
Skolans lärare kan hämta, titta på, eller skriva ut Veckans Nyheter via webben. Ett användarnamn och ett lösenord används som identifiering.

Webb- och e-postabonnemang
Distribution med e-post
Leverans sker till en eller två e-postadresser på kvällen innan första arbetsdagen i veckan.

Hur ofta kommer VN ut?

Antalet nummer per termin varierar mellan 17-20, detta berorende på om det är höst- eller vårtermin samt hur skolornas lov ser ut.

Utgivningsplan för vårterminen 2024:

Vecka: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 och 22.