Om oss

Karin Förlag

Vi består av Thomas och Leena Eriksson. Tillsammans försöker vi skapa den bästa nutidsorienteringen för er på hög och mellanstadiet samt gymnasiet. Thomas Eriksson är numera pensionerad lärare och har arbetat som lärare i över 40 år.

Historik

Förlaget startade i början av 1998. Vår nutidsorientering, Veckans Nyheter, används i ett stort antal skolor i Sverige. Vi har dessutom hunnit genomföra 3 stora landsomfattande projekt i fler än 800 mellan- och högstadieskolor. Projekten har syftat till att lära både lärare och elever hur man använder nätet för informationsinhämtande.

Så här når du oss

Telefon: 08 - 55 44 06 34
E-post: redaktionen@karinforlag.se
Besöks- och postadress: Karin Förlag
Högdalastigen 25
152 52 SÖDERTÄLJE